Зима на Суре у деревни Сареево

сура
Ближайшие панорамы